taška kaiguan v krabici-1

VIDEO

Pádový test

Tlaková skúška

VBIB Plnička kvapalín

Potravinárske prenosné obaly

Test zavesenia

Stack test

Tryska a poklep

10 litrové vrecko v krabici vo výrobe